PSK31

Tym razem wybór programów jest znacznie bogatszy.

  Zaczniemy może od programu DigiPan ver. 1.2  autorstwa KH6TY, UT2UZ i  UU9JDR. Nieskomplikowany w obsłudze program   i  posiada praktycznie wszystkie potrzebne funkcje,  ponad to jest mało wymagający co do wydajności komputera. Działa poprawnie na komputerze z procesorem DX 486/100MHz (wolniejszego już nie miałem). Program obsługuje modulacje BPSK, QPSK i FSK31. Umożliwia zapisanie makro poleceń i własnych tekstów do nadawania pod przyciskami widocznymi u góry ekranu, z możliwością wyboru odpowiedniego przy pomocy myszki lub klawiatury  F1 do F12 .  Dalsze dwanaście można wybierać już tylko przy pomocy klawiszy  CTRL+F1   do  CTRL+F12.   Ponadto prowadzi własny log, szkoda tylko, że nie można go importować/exportować do innych programów. Nowsza wersja DigiPan ver 1.6c ma możliwość pracy na dwóch kanałach i co ciekawe to można nadawać zamiennie na każdym z nich. Dodatkowo umożliwiono w tej wersji export/import logu stacji do formatu ADIF, który jest rozpoznawany przez wiele programów np. przez dość popularny  "Logger". Ułatwiony jest również dostęp do wszystkich makro przycisków, dla których mamy do dyspozycji więcej makropoleceń. Jedyną wadą tej nowszej wersji jest według mnie skaner, opisany wcześniej, a działający teraz zbyt wolno. Również z przeznaczeniem dla wolniejszych komputerów jest wersja DigiPan v1.7  i jak zapewnia autor jest to wersja stabilna, a więc powinna być pozbawiona błędów w pracy z programem zauważonych w wersjach wcześniejszych. Osobiście nie miałem żadnych problemów w użytkowaniu tych programów zarówno na windows 98SE jak również na windows XP. Dodatkowo w tej wersji mamy więcej obsługiwanych rodzajów modulacji, a mianowicie mamy teraz do wyboru modulację typu : BPSK31, QPSK31, FSK31, BPSK63 i PACTOR tylko RX . DigiPan tak samo jak wszystkie inne programy ciągle się rozwija i jak to zazwyczaj bywa czym nowsza wersja tym większe są wymagania. W jeszcze nowszej wersji DigiPan v2.0 dla poprawnej i operatywnej pracy programu powinniśmy używać komputera z procesorem powyżej Pentium 200MHz.  Najnowszą wersję programu można pobrać ze strony www.digipan.net lub lokalnie w dziale download gdzie są dostępne również poprzednie, wcześniejsze wersje. Instalacja tego programu w wersjach do v1,7 polega na rozpakowaniu się potrzebnych plików do określonego katalogu na dysku. Katalog ten możemy następnie dowolnie  przenosić zarówno na dyskach jak i pomiędzy komputerami, a usuniecie programu polega jedynie na fizycznym jego skasowaniu. program ten nie posiada "Uninstalera" i nie tworzy poza swoim własnym katalogiem żadnych plików za wyjątkiem digipan.ini w katalogu windows i nawet jeśli go usuniemy to zostanie on utworzony ponownie przy kolejnym uruchomieniu programu, jednak w takim przypadku całą konfigurację programu będziemy musieli zrobić jeszcze raz. Inaczej wygląda to z wersją v2.0 teraz już jest tworzona ikona na pulpicie, a w Panelu Sterowania - Dodaj/Usuń Programy jest opcja usuwania programu DigiPan. Pomimo że program w wersji v2.0 został już wyposażony w plik uninstal, ale mimo to możemy z nim postępować tak samo jak z poprzednimi wersjami.

   Następnym również  nie wymagającym  dużych mocy obliczeniowych od naszego  komputera  jest WinPSK 2.09 autorstwa AE4JY. Jako zalecany komputer jest Pentium 130MHz, ale na 486-DX-100 działa całkiem sprawnie. Program w tej wersji powinien być używany przy rozdzielczości ekranu 800x600 nie znaczy to jednak, że w trybie 640x480 nie będzie działał. W jednej ze wcześniejszych wersji WinPSKse 1.2  modyfikowanej przez  KA1DT jest możliwy odbiór dwóch różnych stacji równocześnie. Bardzo pożyteczna opcja, która daje możliwość w czasie prowadzenia jakiejś łączności wyszukanie innej stacji nadającej np. CQ, niestety w wersji 2.09 nie mamy tak zwanego monitora drugiej stacji (a szkoda). Makro polecenia powiedział bym są dość skromne, ale te najistotniejsze są. Za to dla tych co słabo piszą bezpośrednio z klawiatury jest aż 40 przycisków pod którymi można przygotować sobie dowolne teksty do nadawania. Jest już nowsza wersja WinPSK2.12. Żadnej z wersji nie musimy instalować wystarczy rozpakować ściągnięty plik do wcześniej utworzonego katalogu.

   Najlepiej moim skromnym zdaniem (ktoś może  mieć nieco inne) funkcjonuje program ZAKANAKA  ver. 1.10. Jest to wersja 16bit dla DOS, która działa poprawnie z systemami windows 95, 98 i  98SE (doskonale nadająca się dla starszych komputerów klasy pentiumII), autorstwa K4CY. Można ściągnąć nowszą wersję tego programu jak również godny polecenia program LOGGER  np. pod adresem: www.logger32.net . Sam  proces  instalacji  przebiega  dosyć  dziwnie, uruchamiamy setup.exe i po chwili mamy komunikat: ........out of data........ dotyczący  plików  w  naszym komputerze i sugestie restartu naszego komputera, nie należy się tym zniechęcać,  lecz  potwierdzić w oknie komunikatu akceptacje restartu. Po uruchomieniu się systemu Windows,  należy  ponownie  wystartować  setup.exe w instalce programu ZAKANAKA. Teraz możemy otrzymać (lub nie, jest to zależne od wersji windows) komunikat, że kopiowany plik jest starszy niż ten co  jest w naszym komputerze oraz zalecenie zachowania istniejącego pliku. Zachowanie  pliku  potwierdzamy przyciskiem "keep" . Tak przeprowadzona instalacja nie prowadzi do żadnej destrukcji czy też niestabilności systemu Windows. (Opisane zjawisko nie zawsze występuje, na przykład jeśli najpierw zainstalujemy program Logger, a Zakanaka będzie instalowany jako drugi , to wyżej opisane komplikacje wystąpią tylko podczas instalacji programu Logger.) Możemy teraz uruchomić program z utworzonej przez instalator ikony, znajdującej się w menu  START / Programy.  Po  otwarciu  program należy  skonfigurować  odpowiednio  do  własnych potrzeb. W zasadzie standardowa  konfiguracja  jest całkiem poprawna, ale my koniecznie musimy ustawić w zakładce  Settings  z  menu,  dwa parametry  tzn.: Default Callsign tu wpisujemy własny znak, oraz Radio PTT options gdzie ustawiamy w jaki sposób będziemy przełączać Odb./Nad. w naszym TRCVR. Jeśli ktoś z kolegów  będzie nie zadowolony z pracy programu,  to  nie  usuwamy  go  z  dysku  poprzez kasowanie, tylko za pomocą Dodaj/Usuń programy w Panelu  sterowania.  I  tu  też  możemy  się spotkać z komunikatami, że dany plik może być lub jest używany przez  inny  program  i  zalecenie  zachowania  go. Najlepiej  potwierdzić  to  przyciskiem  Keep. Wymagania tego programu są znacznie większe niż wcześniej opisanych, osobiście zalecałbym komputer z  procesorem  minimum  klasy  Pentium 160MHz. Zakanaka  udostępnia  nam duże możliwości,  które powinny zadowolić początkujących i tych, którzy szukają czegoś więcej, a do tego są wymagający. Między innymi  mamy  dwa  dodatkowe  monitory odbioru. Trzy okienka precyzyjnego dostrajania do odbieranej stacji, w których również ustawiamy próg zadziałania auto squelch'a . 0 do 36 macro buttons, gdzie możemy  wpisać gotowe teksty  oraz  makro instrukcje do nadawania  i  wiele innych  ciekawych funkcji,  że  nie wspomnę  jeszcze o wbudowanym  programie  MMTTY  v1.61  autorstwa  JE3HHT. Najnowszą wersję tego programu można pobrać ze strony autora  http://mmhamsoft.amateur-radio.ca lub z mojego serwera FTP odpowiedni link znajduje się w części download.

Upgrades i starsze wersje 16bit i 32bit programu Zakanaka i Logger można pobrać ze strony www.logger32.net/old.html lub z mojego serwera FTP odpowiedni link znajduje się w dziale download. W systemie WindowsXP występuje problem dla wersji 16bit polegający na złej współpracy Logger-Zakanaka, ale dotyczy to tylko automatycznego zapisywaniem qso z Zakanaka do logu w programie Logger. Wersja okienkowa (32bit) Logger32 jest już typową aplikacją dla systemu operacyjnego Windows, jednak jej wymagania co do komputera na którym będzie używana są znacznie wyższe. Doradzam używania tych wersji na komputerze z procesorem co najmniej Pentium III 1000MHz.

Dodatkowo warto odwiedzić stronę kol. Marka SP7DQR gdzie można poczytać wiele ciekawych informacji i opisy działania przydatnych programów dla krótkofalowców, jak również pobrać plik 1045.dll z językiem polskim do Logger32.
 

 

 

sp8cgu   2004.01.01   (aktualizacja strony w 2010)       © FHU "ES"